Je Kind Op School

Beperkingen

Dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk: slecht kunnen rekenen. Net als bij dyslexie hebben de kinderen met dyscalculie problemen met bepaalde schoolse rekenvaardigheden die niet te wijten zijn aan een laag IQ of te weinig onderwijs.

Dyslexie

Het woord dyslexie komt uit het Grieks. Dys betekent: niet goed functioneren. Lexie betekent: taal of woorden. Letterlijk wordt er dus bedoeld: niet kunnen lezen. Bij kinderen gaat het lezen, spellen en schrijven erg moeizaam terwijl ze wel een gemiddeld IQ hebben.