Je Kind Op School

Dyslexie

Het woord dyslexie komt uit het Grieks. Dys betekent: niet goed functioneren. Lexie betekent: taal of woorden. Letterlijk wordt er dus bedoeld: niet kunnen lezen. Bij kinderen gaat het lezen, spellen en schrijven erg moeizaam terwijl ze wel een gemiddeld IQ hebben. Het lukt deze kinderen maar niet om woordjes vlot te kunnen lezen en schrijven. Ze maken vaak en veel spellingsfouten en wat ze ook proberen en oefenen ze krijgen het niet in hun hoofd. Bij kinderen met dyslexie bestaat er in hun hoofd een spinnenweb van letters en cijfers. Ze krijgen de klanken en schrifttekens maar niet geordend. Telkens zijn ze weer bezig met het plaatsen van het juiste stukje in de puzzel. Daarom lukt het ze beter met ondersteuning, zoals de spellingsregels.

Herkennen van dyslexie

In groep 3 beginnen kinderen met het leren lezen en schrijven. Het is logisch dat het ene kind dit sneller oppikt dan de andere. Wanneer een kind er echt moeite mee blijkt te hebben, kan hij/ zij ondersteuning krijgen. Blijkt dan dat het kind alsnog ver achterblijft op de andere leerlingen, dan is het aan te raden om een dyslexieonderzoek te starten. Dit kan meestal gewoon op school gedaan worden. Kinderen met dyslexie kunnen verder een gemiddeld IQ hebben. Ook kunnen ze de teksten die ze lezen wel begrijpen. Soms gaat dit begrijpend lezen wel ten koste van het technisch lezen, omdat ze zoveel moeite en energie in het technische gedeelte moeten stoppen. Het is belangrijk dat de dyslexie bij een kind snel ontdekt wordt, want hoe eerder er gestart kan worden met de juiste begeleiding hoe groter de kans is op succes. Een kind met dyslexie valt het meest op wanneer het hardop aan het lezen is. Dit gaat langzaam en het kind spelt de woordjes die hij leest. Ze proberen de spelling te onthouden en gaan daarom raden naar het woord. Hierdoor maakt het kind veel fouten tijdens het lezen. Ook het schrijven is opvallend. Ze schrijven vaak langzaam en onduidelijk, ook weer omdat ze zo in hun hoofd bezig zijn het woord te spellen.

Nog wat algemene kenmerken van kinderen met dyslexie zijn:

  • ze vinden het moeilijk om het verschil tussen klanken te horen
  • ze vinden het moeilijk om de volgorde van de klanken te bepalen
  • ze hebben moeite met het inprenten van tafels en spellingsregels
  • ze hebben moeite met het onthouden van spreuken en gezegdes

Mijn kind heeft dyslexie

Wanneer een kind nog niet gediagnosticeerd is met dyslexie kan het veel frustratie opbouwen. Het kind doet echt zijn/ haar best, maar het lukt maar niet om alles te onthouden en toe te passen. Ze steken er heel veel energie en moeite in, maar het levert ze niks op. Voor ouders ligt het gevaar om te denken dat het kind lui is en er makkelijk mee weg wil komen. Probeer dit te voorkomen. Laat het kind eerst eens testen op dyslexie. We moeten begrijpen dat dit probleem niet alleen bij het lezen en schrijven op school zal liggen. Bij heel veel vakken is het nodig dat de kinderen lezen en schrijven en het is dus niet gek als ze hier ook lagere cijfers voor halen, omdat ze teveel tijd en moeite kwijt zijn aan het technisch lezen. Kinderen kunnen hierdoor hun motivatie verliezen. Ze proberen het allemaal zo goed te doen, maar het lukt ze maar niet. Ook kunnen ze faalangstig worden. Er wordt van ze verwacht dat ze het kunnen, maar wat ze ook proberen, ze kunnen niet aan dit verwachtingspatroon voldoen. Het is dus belangrijk een kind met verdenking op dyslexie zo snel mogelijk te laten testen. Wanneer blijkt dat het kind dan dyslexie heeft, zijn er tal van mogelijkheden om het kind te helpen en te ondersteunen en zal het kind zijn plezier en motivatie weer terug krijgen.

Handige links