Je Kind Op School

Gedrag

ADHD in de klas

De afkorting van ADHD is: attention deficit hyperactivity disorder. In het Nederlands betekent dit: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben een korte concentratieboog. Ze kunnen hun aandacht moeilijk bij een taak houden, ze zijn snel afgeleid.

Autisme in de klas

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. Er is wel degelijk ontwikkeling, maar deze verloopt trager en/ of anders dan bij anderen. Het is een aangeboren stoornis, die deze mensen hun hele leven bij zich dragen. Elke dag opnieuw moeten ze hiermee leren leven.