Je Kind Op School

ADHD in de klas

De afkorting van ADHD is: attention deficit hyperactivity disorder. In het Nederlands betekent dit: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben een korte concentratieboog. Ze kunnen hun aandacht moeilijk bij een taak houden, ze zijn snel afgeleid. Dit komt doordat ze moeilijk onderscheid kunnen maken tussen belangrijke en onbelangrijke prikkels ( alles wat wij met onze zintuigen waarnemen). Ze luisteren naar de leerkracht, maar ze horen ook andere kinderen op de gang voorbij lopen en ook een auto op straat voorbij rijden. Zij vinden het moeilijk om te bepalen waar hun aandacht moet zijn op dat moment. Dit zorgt ervoor dat deze kinderen leerproblemen hebben. Ze zijn er vaak niet helemaal bij met hun gedachten en daarom missen ze een heleboel. Omdat de meeste kinderen met ADHD hyperactief zijn, kunnen ze moeilijk stil zitten in de klas en rustig zijn. Er is veel onrust in hun hoofd en dit zorgt er voor dat ze moeten bewegen. Vooral in een drukke omgeving of onder stress ontstaat slaat deze rusteloosheid nog erger toe. Terwijl andere kinderen zonder na te denken stil kunnen zitten, kost het hen veel energie om stil te zitten. Door deze hyperactiviteit zijn ze ook snel opgewonden door iets of juist snel gefrustreerd. Het is vaak het ene of het andere uiterste. Volwassenen met ADHD hebben de symptomen vaak in mindere mate, waarschijnlijk omdat ze ermee om leren gaan. Het gedrag van iemand met ADHD belemmert vaak het ‘normaal’ functioneren in de samenleving.

Diagnose

De diagnose wordt vaak op de basisschool gesteld. Dit komt omdat de symptomen in de kinderjaren het opvallendst zijn. Vaak merken ouders al wel eerder dat hun kind wel erg veel praat, altijd alles kwijt is en alles vergeet en anders reageert op beloning en straf. Maar leerkrachten geven vaak de doorslag om verder onderzoek te verrichten. Zij kunnen het kind met de andere kinderen vergelijken en de symptomen worden op school meestal nog duidelijker. De diagnose kan door een huisarts gesteld worden, maar wordt meestal door een psycholoog of psychiater gedaan. Dit gaat door middel van verschillende tests en observaties. Alleen de huisarts mag eventuele medicijnen voorschrijven. Het is bewezen dat ADHD een stoornis in de hersenen bevat. Ook heeft het met erfelijke factoren te maken.

In de klas

Omdat kinderen met ADHD erg impulsief zijn, denken ze niet na over de mogelijke gevolgen. Ze doen zonder erbij na te denken. Ze zijn overgevoelig voor prikkels, maar als er geen prikkels zijn, zoeken ze deze juist zelf op. Kinderen met ADHD vinden het lastig om ervaringen uit het verleden mee te laten spelen met keuzes van nu en keuzes over de toekomst. Daarom reageren ze anders op beloning en straf. Wanneer ze bijvoorbeeld vorige week iets niet mochten doen, betekent het niet dat ze dat nu weer niet mogen doen, waardoor ze niet begrijpen dat ze nu straf hebben gekregen. Wanneer deze kinderen boos of verdrietig zijn, kunnen ze dit moeilijk uitleggen. Ze weten niet hoe ze emoties en motivaties kunnen tonen. Het is daarom belangrijk om bij een kind met ADHD zelf altijd rustig te blijven. Het kind moet eerst even afkoelen voordat het in staat is om te praten. Gun hem/ haar ook deze tijd. In de klas is het belangrijk om het kind een rustig plekje te geven, zodat het zo min mogelijk afgeleid kan worden. Geef het kind een ‘time-out’ plek waar het zich even kan terugtrekken als hij/ zij dat nodig heeft. Laat het kind regelmatig even een rondje lopen, zodat het zijn energie even kwijt kan. Het woordje ‘niet’ en ‘nee’ is voor veel kinderen al lastig, maar voor kinderen met ADHD bestaan deze woorden helemaal niet. Het is dus belangrijk om te vertellen wat het kind wel moet doen. Ook kan het kind maar een opdracht tegelijk aan. Het is al zo druk in zijn/ haar hoofd dus anders is het overzicht snel kwijt. Dit zijn een aantal punten waar je op kunt letten als je een kind met ADHD hebt. Maar ook kinderen met ADHD zijn allemaal anders en verschillen onderling. Het opvoeden van een kind met ADHD zal soms extra moeilijk zijn, maar schaam u niet om de leerkrachten op school om hulp te vragen. Zij hebben er voor geleerd en hebben vaak net wat meer handvatten om aan te reiken.

Handige links