Je Kind Op School

Niveaus

Hulpklas

De hulpklas is een klas naast de standaard klassen, waarin kinderen extra begeleiding en uitleg kunnen krijgen. Dit kunnen kinderen uit groep 3 tot en met groep 8 zijn. Zij krijgen de stof op hun eigen niveau aangeboden, met als doel na enige tijd weer met de eigen groep mee te kunnen doen.

Plusklas

De plusklas is een klas naast de standaard klassen, waar meer- of hoogbegaafde kinderen terecht kunnen. Tegenwoordig wordt er gelukkig steeds meer aandacht aan besteed, maar dit heeft lang geduurd. In de plusklas krijgen de kinderen verbreding en verdieping van de stof.