Je Kind Op School

Hulpklas

De hulpklas is een klas naast de standaard klassen, waarin kinderen extra begeleiding en uitleg kunnen krijgen. Dit kunnen kinderen uit groep 3 tot en met groep 8 zijn. Zij krijgen de stof op hun eigen niveau aangeboden, met als doel na enige tijd weer met de eigen groep mee te kunnen doen. De hulpklas is geen vervanging van de gewone klas, dus de kinderen zitten er nooit langer dan een uur achtereenvolgens. Sommige kinderen hebben al genoeg aan alleen wat extra instructie en gaan daarna weer terug naar de eigen klas. Wanneer een leerkracht merkt aan bijvoorbeeld de cijfers dat een kind moeite heeft met de stof gaat deze in overleg met de ib’er (intern begeleider). Hij/ zij gaat het kind observeren en als hieruit blijkt dat het kind inderdaad problemen heeft met de stof kunnen zij beslissen dat het kind in de hulpklas komt. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. In de hulpklas gaat meestal de rt’er (remedial teacher) met de kinderen aan het werk. Aan de hand van de observaties kan de rt’er een handelingsplan opstellen waardoor het kind de stof op maat aangeboden krijgt. Naast de extra hulp en uitleg van de rt’er zijn er in de hulpklas vaak ook extra hulpmaterialen aanwezig die de kinderen kunnen gebruiken om de stof nog beter te begrijpen.
In het handelingsplan maakt de rt’er een plan van aanpak en maakt hij/zij een schatting van het tijdsbestek. Meestal duurt een periode zo’n vier weken. Hier kan een kind voldoende aan hebben, maar het kan ook zijn dat het nog een periode meedoet. Wanneer het einde nadert, wordt het kind opnieuw geobserveerd en wordt er samen met de leerkracht geëvalueerd. Zij kunnen dan samen besluiten of het kind terug in de groep kan of dat het nog een periode in de hulpklas blijft. Dit wordt dan ook altijd weer met de ouders besproken.

Waarom de hulpklas

De hulpklas is een aparte groep naast de standaardgroepen. Hier krijgen de kinderen in kleine groepjes of zelfs individueel les. De stof die ze aangeboden krijgen, is door middel van observaties helemaal op maat voor het kind gemaakt. Soms zijn er ouders die er moeite mee hebben dat het kind buiten de klas moet. Dit is te begrijpen, omdat je natuurlijk het liefst wilt dat je kind veilig in zijn eigen klas blijft. Maar uit ervaring blijkt dat de meeste kinderen met plezier naar de hulpklas toegaan. Het is voor hun een verlichting dat ze niet op hun tenen hoeven te lopen om de andere kinderen bij te kunnen benen. In de hulpklas zijn ze allemaal gelijk en krijgen ze de aandacht die ze nodig hebben. En na dat uurtje gaan ze weer lekker terug naar hun vriendjes en vriendinnetjes. Wij als ouders maken het vaak groter dan dat het voor de kinderen is. Op school wordt er duidelijk uitgelegd dat iedereen zijn kwaliteiten heeft en iedereen zijn mindere punten. Dit is heel begrijpelijk voor de kinderen en zolang wij er open en eerlijk over zijn, maken de kinderen er ook geen probleem van.

Voor wie is hulpklas

Bij elk vakgebied wordt er instructie aan de kinderen gegeven. Op verschillende scholen wordt er ook nog verlengde instructie gegeven. Dan krijgen de kinderen de stof nog eens uitgelegd aan een aparte tafel in een klein groepje, maar wel in de klas. Kinderen die niet genoeg hebben aan deze instructie en de eventuele gegeven verlengde instructie worden opgevangen in de hulpklas. Dit gaat altijd in goed overleg tussen leerkracht, ib’er en ouders.

Welke vakken worden er in de hulpklas gegeven

Op de meeste scholen kunnen de kinderen terecht in de hulpklas voor de hoofdvakken. Deze zijn als volgt:

  • Rekenen
  • Taal
  • Spelling
  • Begrijpend lezen
  • Technisch lezen

De kinderen die voor een of meerdere van deze vakken extra hulp nodig hebben, gaan tijdens deze lessen naar de hulpklas. Zij kunnen hier een of meerdere keren in de week naartoe. Wanneer het lesuur voorbij is, gaan ook de kinderen in de hulpklas weer terug naar de standaardklas. Vaak is het zo dat de kinderen uit de hulpklas een eigen mapje hebben. Deze nemen ze telkens mee naar de hulpklas en ook mee naar huis. Hier staan eventuele huiswerkopdrachten in en zo kunnen de ouders een beetje volgen wat het kind zoal in de hulpklas doet.

Mijn kind in de hulpklas

Er zijn ouders die zich schamen omdat hun kind naar de hulpklas moet. Probeer te denken aan wat het voor de kinderen betekent. Ze krijgen hulp met de problemen die ze hebben en ze hoeven even niet of niet meer op hun tenen te lopen. Ook krijgen zij de kans om even op een relaxte manier te leren. Hun vriendjes en vriendinnetjes spreken ze in de pauzes wel weer en let wel, in de andere klassen kan en mag er ook niet gesproken worden tijdens de lessen en zitten de beste vriendjes ook niet allemaal bij elkaar. Het is fijn voor het kind dat er aandacht voor hem/ haar is. Het krijgt de juiste aanpak om aan zijn/ haar behoefte te voldoen.