Je Kind Op School

Overig

Ambulante begeleiders

Een ambulant begeleider is iemand van buiten de school die de school, de ouders en het kind ondersteunen zodat het op school goed gaat. Op deze manier lukt het vaak toch om het kind op de reguliere school te houden en hoeft het niet naar een speciaal onderwijs.

Differentiatie

Tegenwoordig wil het onderwijs, passend onderwijs, dat kinderen zo lang als mogelijk in dezelfde klas blijven. Hierdoor ontstaan klassen waarin grote verschillen tussen kinderen kunnen zijn.

Hoofdvakken

In het onderwijs wordt er verschil gemaakt tussen hoofdvakken en zaakvakken.

Hoofdvakken

Onder hoofdvakken worden de volgende lessen verstaan:

  • rekenen
  • taal
  • spelling
  • lezen
  • schrijven

Intern begeleider

De intern begeleider (ib’er) is iemand die binnen de school ondersteuning geeft. Hij/ zij werkt veel samen met de directeur. Een ib’er ondersteunt de leerkracht bij de zorg in de klas.

Onderwijsinspectie

Elk jaar komt de inspectie langs op school. Hoe de inspectie werkt, wat er beoordeelt wordt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is, staat in het toezichtkader. Maar wat houdt dit nu precies in? Hieronder wordt het inspectieonderzoek kort en bondig omschreven.

Remedial teacher

Een remedial teacher (rt’er) geeft hulp aan kinderen met leerproblemen of gedragstoornissen. De rt’er heeft een speciale opleiding gehad. Het kan iemand zijn van binnen de school, maar er kan ook een rt’er ingehuurd worden.

Werkvormen

De leerkracht bepaalt in de les met welke werkvorm er wordt gewerkt. Op de meeste reguliere basisscholen werken de kinderen het grootste gedeelte van de dag zelfstandig. Ze zitten in rijtjes of in groepjes en maken zelfstandig de opdrachten. Dit moet vaak in stilte gebeuren. Het kan ook anders.

Zaakvakken

In het onderwijs wordt er verschil gemaakt tussen hoofdvakken en zaakvakken.

Zaakvakken

Onder zaakvakken worden de volgende lessen verstaan: