Je Kind Op School

Intern begeleider

De intern begeleider (ib’er) is iemand die binnen de school ondersteuning geeft. Hij/ zij werkt veel samen met de directeur. Een ib’er ondersteunt de leerkracht bij de zorg in de klas. Hij/ zij kan helpen met de groepsplannen en handelingsplannen en kan samen met de leerkracht gesprekken met de ouders aangaan. Ook kan de ib’er de rt’er ondersteunen door adviezen te geven over de handelingsplannen. De ib’er zorgt ervoor dat elk kind de juiste zorg kan krijgen en dat de leerkrachten deze zorg kunnen bieden. Als het nodig is, kan een ib’er zorgen voor bij- en/ of nascholing van de leerkrachten. De ib’er is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en de zorg in de school. Hij/ zij heeft een visie op de zorgstructuur en begeleidt de leraren.

De ib’er coördineert en formuleert vooral dat alles wat met de zorg in en om school te maken heeft.