Je Kind Op School

Remedial teacher

Een remedial teacher (rt’er) geeft hulp aan kinderen met leerproblemen of gedragstoornissen. De rt’er heeft een speciale opleiding gehad. Het kan iemand zijn van binnen de school, maar er kan ook een rt’er ingehuurd worden. Dan is er ook nog de keuze om de hulp in de school te geven of in de praktijk van de rt’er. Remedial teaching is geen bijles, het gaat om een specifiek probleem waar aan gewerkt moet worden.

Als de leerkracht een kind signaleert dat ergens problemen mee heeft, gaat de rt’er het kind onderzoeken door middel van toetsen, gesprekken en/ of observaties. Hieruit volgt een diagnose en vervolgens kan er een handelingsplan opgesteld worden door de rt’er. Dit plan is volledig op maat gemaakt. Het is afgestemd op de ondersteuningsbehoeften van het individuele kind. De rt’er gaat het kind bepaalde vaardigheden aanleren die ervoor zorgen dat het kind na een bepaalde periode weer mee kan doen met de groep of die voorkomen dat het kind naar een andere school moet. Ook leert de rt’er hoe de leerkracht en de ouders het beste met het probleem om kunnen gaan. Het plan dat opgesteld is, wordt altijd in overleg met de leerkracht en de ouders gedaan. Na de vastgestelde periode wordt er geëvalueerd met het kind om te bepalen of het de doelen behaald heeft. Zo nodig kunnen de doelen worden bijgesteld of opnieuw geformuleerd worden.