Je Kind Op School

Zaakvakken

In het onderwijs wordt er verschil gemaakt tussen hoofdvakken en zaakvakken.

Zaakvakken

Onder zaakvakken worden de volgende lessen verstaan:

  • godsdienst
  • aardrijkskunde
  • geschiedenis
  • biologie
  • muziek
  • handvaardigheid
  • tekenen