Je Kind Op School

Thema's

Adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs gaat uit van de verschillen tussen kinderen en realiseert passend onderwijs voor kinderen. Hierdoor kunnen kinderen op hun eigen manier en tempo kennis op doen.

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken is een methode waarmee scholen kunnen werken. Het werkt via onderstaand model.

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 bestaat het rugzakje (leerlinggebonden financiering) niet meer.